Automatický zavlažovací systém

ničím nenaruší vzhled vaší zahrady. Hlavní hadicový rozvod, postřikovače a elektroventily jsou pod zemí. Řídící jendotka bývá umístěna v altánu, garáži apod. dle dohody s objednatelem. Čidlo srážek může být umístěno na plotě, altánu nebo mezi keřové skupiny, také po dohodě s objednatelem tak aby nerušilo vzhed zahrady.

Závlahový systém lze využít i na malých zahrádkách, zahradách až po velké veřejné parky.  Největší naše realizovaná automatická závlaha je v parku Vyšehrad na rozloze cca 10 ha.

 

Řídící jednotka

Zavlažovací systém ovládá řídící jednotka. Podle velikosti zavlažované plochy od nejjednoduších pro jednu sekci až po složité pro rozsáhlé systémy s desítkami sekcí. Pro připojení řídící jednotky postačí zásuvka nebo el. vývod 230 V, spotřeba činí pouze 30 W. V případě že není k dispozici elektrická energie, lze použít bateriový bezdrátový ovladací systém na 9V.  

 

Elektroventily

Otevírají a uzavírají jednotlivé sekce tj. ucelené skupiny postřikovačů dle impulsu z řídící jednotky.


Hadicový rozvod

Voda je po zahradě rozváděna od elektroventilů k jednotlivým postřikovačům systémem PE trubek (hadic) o průměru 25-63 mm.


Výsuvné postřikovače

Po impulsu z ŘJ se tlakem vody vysunují nad terén a po ukončení závlahy  se opět zasunou pod zem. Postřikovače mají různou délku dostřiku a volně nastavitelnou výseč.


Kapková závlaha

Používá se k závlaze keřů, stromů a živých plotů.

 

Senzory a čidla pro ovládací jednotky

Součástí každého automatického zavlažovacího systému je dešťové čidlo, které v případě srážek vypne řídící jednotku. Při opětovné vláhové potřebě se závlahový systém uvede do provozu v původně navoleném programu.

 

Filtrace

Před zavlažovací systém je umístěn filtr pro zachycení nečistot z vodního zdroje, tak aby nedošlo k vniknutí nečistot do systému a tím jeho poškození.

 

Zdroj vody pro závlahu

Zdrojem vody může být studna, vrt, akumulační jímka nebo vodovodní řád. Pro ekonomické řešení zavlažovacích systémů je optimální kapacita zdroje cca 1l/s (menší zahrady). Je možné využít i zdroj s menší kapacitou, ale je třeba větší počet sekcí .


Výhody automatického zavlažovacího systému

  • úspora vody

 Systém ušetří až 40% vody proti ručnímu zalévání. Systém zajistí pravidelnou závlahu v optimálních dávkách a čase v přesně vymezeném prostoru.

  •  úspora času

Automatický zavlažovací systém pracuje sám podle naprogramovaného režimu od jara do podzimu i ve vaší nepřítomnosti.

  • vzhled zahrady

Zavlažovací systém nenarušuje  vzhled ani údržbu zahrady. Díky pravidelnosti závlahy bude vaše zahrada stále krásná a svěží.