Základní informace pro kvalitní zpracování návrhu závlahy


 

Plocha pro závlahu

V případě nové zahrady stačí plánek sadovnických úprav zahrady.

U  vzrostlé zahrady vás požádáme o jednoduchý plánek nebo provedeme návrh závlahy přímo u vás na zahradě.


 

Zdroj vody

Potřebujeme informaci o možném zdroji vody a jeho vydatnosti (vrt, jímka, studna, městský řád).


 

Řídící jednotka a čidlo srážek

Po dohodě s vámi vyhodnotíme nejlepší místo pro instalaci řídící jednotky (zahradní altán, garáž, místnost technického zázemí...), určíme přívod elektrické energie včetně jištění. Doporučíme polohu srážkového čidla.


 

Na základě těchto informací provedeme bezplatně návrh řešení včetně cenové kalkulace.


 

Cenová nabídka

Vzhledem k originalitě jednotlivých zahrad a různým požadavkům zakazníka se kalkulace na zavlažovací systém značně liší. Vliv na konečnou cenu má zvláště členitost a velikost zahrady, výškové rozdíly a vydatnost zdroje..  

Dobrým doporučením pro vás je více než 1500 námi zrealizovaných návrhů zahrad.  

 

Projekty

Na základě Vašeho požadavku zpracujeme kompletní projekt automatické závlahy na veřejné plochy, sportoviště, průmyslové plochy a jiné.

v případě realizace závlahy naší firmou bude cena projektu odečtena od ceny realizace.