Pro kvalitní zpracování návrhu závlahy 

potřebujeme tyto základní informace:
 

Ideální varianta:

Schůzka přímo na vaší zahradě, kde nám ukážete plochy pro plánovanou závlahu přímo v terénu. Přímo na vaší zahradě se dohodneme kam uložit ventilové šachtice, řídící jednotku, čidlo srážek – zkrátka všechny závlahové komponenty. Probereme plánovaný zdroj vody a přípojku elektro. Po získání těchto informací jsme schopni udělat cenovou nabídku přesně na míru.

 

Pokud není možná osobní návštěva postačí nám tyto informace:

Plocha pro závlahu

Nejlépe plán sadovnických úprav zahrady v měřítku 1:100 nebo 1:200.

Pokud ho nemáte postačí jednoduchý plánek s vyznačenými plochami pro závlahu a rozměry jednotlivých záhonů.
 

Zdroj vody

Potřebujeme informaci o možném zdroji vody a jeho vydatnosti (vrt, jímka, studna, městský řád). Od vydatnosti zdroje vody se odvíjí rozdělení postřikovačů do jednotlivých sekcí.
 

Připojení do el. sítě

Pro instalaci řídící jednotky je třeba přívod elektrické energie 230 V včetně jištění. Řídíci jednotka může být umístěna v zahradním altánu, garáži, místnosti technického zázemí apod.

Na základě těchto informací provedeme bezplatně návrh řešení včetně cenové kalkulace.

 

Cenová nabídka

Vzhledem k originalitě jednotlivých zahrad a různým požadavkům zakazníka se kalkulace na zavlažovací systém značně liší. Vliv na konečnou cenu má zvláště členitost a velikost zahrady, výškové rozdíly a vydatnost zdroje..  


 

Na základě Vašeho požadavku zpracujeme kompletní projekt automatické závlahy na veřejné plochy, sportoviště, průmyslové plochy a jiné.

V případě realizace závlahy naší firmou bude cena projektu odečtena od ceny realizace.

 

  • zákres závlahy