Jarní zprovoznění automat. zavlažovacího systému

Náš technik napustí závlahovou vodu do systému, zkontroluje zařízení, seřídí postřikovače a nastaví elektronickou ovládací jednotku na doporučené časy závlahy. Zjištěná závada bude pokud možno odstraněna ihned, větší opravy budou provedeny po dohodě v co nejkratší době. Termín si dohodnete např. telefonicky, e-mail apod.

Termín: duben až květen

Zazimování automat. zavlažovacího systému

Po skončení závlahové sezóny je nezbytné zavlažovací systém odvodnit. Náš technik uzavře přívod vody do systému a  profouknutím stlačeným vzduchem odstraní zbytkovou závlahovou vodu z potrubí, elektroventilů a postřikovačů - záruka nepoškození zavlažovacího systému mrazem. Termín si dohodnete např. telefonicky, e-mail apod.

Termín: říjen až listopad

Úpravy a rozšíření zavlažovacího systému

Na základě přání zákazníka na úpravu nebo rozšíření zavlažovacího systému z důvodu např. změny sadovnických úprav zahrady, vzrůstu vegetace apod. provádíme tyto služby v co nejkratším termínu (viz aktuality)

Opravy zavlažovacího systému

Provádíme veškeré záruční i pozáruční opravy – jedná se převážně o mechanické poškození rozvodů vody (např. přeseknutí hadice) a mechanické poškození postřikovačů způsobené neodbornou manipulací případně vandalismem.

Pravidelné kontroly

Je možné dohodnout si termín pravidelných kontrol (doporučujeme 1x měsíčně), při kterých vám vyčistíme filtr vody, zkontrolujeme a případně seřídíme trysky a výseče postřikovačů, a na řídící jednotce nastavíme dobu závlahy jednotlivých sekcí tak, aby optimálně vyhovovala potřebám rostlin v daném období.


Naše firma nabízí celoroční servisní smlouvy, které obsahují výše uvedené služby upravené dle požadavků zákazníka.